AlgemeenMarktanalyse

Varkensprijs weer fors onderuit

De Duitse vereniging van varkenshouders Vereinigung der Erzeugergemeinschaften fur Vieh und Fleish heeft deze week een flinke hap van de varkensprijs afgenomen. De notering wordt met maar liefst €?0,07 teruggeschroefd naar €?1,53 per kilo.

De Duitse slachterijen verlaagden de varkensprijs vorige week ook al, maar doen dat nu nog een keer. Tönnies verlaagt met 3 cent en Vion met 4 cent. Dat levert noteringen van € 1,52 bij Vion op en € 1,53 bij Tonnies.

Overigens ligt de Vion-varkensprijs hiermee nog wel een fractie hoger dan in 2010. Toen werd er voor een kilo namelijk € 1,50 betaald.

De oorzaak ligt voor een deel in de traditioneel moeizame vakantieperiode. De consumptie ligt momenteel gewoon lager dan normaal. De vraag is niet al te best. Slachterijen kunnen het varkensvlees moeilijk vermarkten en benutten hun slachtcapaciteit niet volledig. Het aanbod is ook niet groots, maar is wel groter en dat zorgt voor prijsdruk.

Dat de matige vraag hard doorwerkt in de varkensprijs heeft vooral te maken met de slechte vraag naar de hammen. Dat belangrijke product staat sterk onder druk en zorgt daardoor voor een nog iets forsere prijsdaling.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin