AlgemeenMarktanalyse

Varkensprijs weer flink onderuit

De Duitse vereniging van varkenshouders Vereinigung der Erzeugergemeinschaften fur Vieh und Fleish neemt volgende week een flinke hap van de varkensprijs af. De notering wordt met liefst €0,07 omlaaggeschroefd: €1,53 per kg.

De Duitse slachterijen verlaagden de varkensprijs deze week ook al, maar doen dat volgende week nog een keer. Er gaat dan €0,04 van de prijs af en dat levert noteringen van €1,52 (Vion, zie grafiek red.) en €1,53 (Tonnies red.) op.

Overigens ligt de Vion-varkensprijs hiermee nog wel een fractie hoger dan in 2010. Toen werd er voor een kg namelijk €1,50 betaald.

De oorzaak ligt voor een deel in de traditoneel moeizame vakantieperiode. De consumptie ligt momenteel gewoon lager dan normaal. De vraag is niet al te best. Slachterijen kunnen het varkensvlees moeilijk vermarkten en benutten hun slachtcapaciteit niet volledig. Het aanbod is ook niet groots, maar is wel groter dan de vraag en dat zorgt voor prijsdruk.

Dat de matige vraag hard doorwerkt in de varkensprijs heeft vooral te maken met de slechte vraag naar de hammen. Dat belangrijke product staat sterk onder druk en zorgt daardoor voor een nog iets forsere prijsdaling.

De Europese varkensprijzen lieten vorige week een wisselend beeld zien. Dit blijkt uit berekeningen van de Duitse vereniging van varkenshouders ISN. De Duitse prijs bleef steken op een niveau van €1,55 per kg. Ook in de Spaanse (€1,68) en Deense varkensprijs (€1,52 zat geen beweging. Dat gold echter niet voor de Nederlandse prijs, die met €0,02 omlaag ging: €1,46. Ook de Belgische varkensprijs moest een veer laten en zakte naar €1,51. De Franse varkensprijs steeg daarentegen licht en kwam uit op €1.49.

De biggenmarkt zit intussen nog altijd in zwaar weer. En nu de de varkensprijs verder zakt, wordt de animo niet groter om biggen te kopen. Varkenshouders bouwen op deze manier meer leegstand in. Het gevolg laat zich raden: biggen zijn nauwelijks te plaatsen en als dit al gebeurt, gaat dat tegen fors lagere prijzen.

Dat brengt de fokkers ook in een steeds lastiger parket. Voor hen wordt rendement een groeiend probleem. Ter indicatie: er gaan zelf biggen van lagere kwaliteiten naar het slachthuis.

Zicht op verbetering is er niet op de korte termijn. Rendement ontbreekt namelijk ook in de mesterij. Dat betekent dat biggen nog iets verder in prijs kunnen gaan dalen.

prognose:

vleesvarkens moeizaam gelijk, biggen goedkoper

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin