AkkerbouwMarktanalyse

Uienprijzen gaan stijgen

De uienexport is in wankel evenwicht, waarbij de balans snel kan omslaan in de positieve zin. De verre export naar Senegal blijft nog lang stagneren. Dat komt doordat de Senegalese eigen uienproductie in de afgelopen jaren is gegroeid. Het niveau is opgelopen van 40.000 ton in 2003 naar 150.000 ton vorig jaar. Voor 2010 verwacht Senegal 180.000 ton binnen te halen. De overheid, c.q. het ‘ministerie voor diversificatie en promotie van lokale landbouwproducten’, vind dat voldoende om te voorzien in de behoefte. De grens blijft dicht tot 31 augustus. Juist in de laatste weken zal echter de vraag naar uien er groot zijn, want het is van 11 augustus tot 9 september Ramadan. Andere Westafrikaanse exportbestemmingen, zoals Kameroen, Gabon en Mauretanië, zijn nog onvoldoende in beeld.
Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kopen nu nieuwe oogst uien vanuit Argentinië en Chili. Nieuw-Zeeland bevoorraadt nu Maleisië, de Filippijnen en Indonesië.
Voor Oost-Europese bestemmingen is het beeld gunstiger. Het is vooral afwachten wat Rusland gaat doen. De oogst 2009 was daar niet goed genoeg, er is nu schaarste. De omvang van de oogst in onze contreien was weliswaar iets kleiner dan in het topjaar 2008, maar van goede kwaliteit. Polen, waar de eigen voorraden opraken, werpt zich ook op als geïnteresseerd. Het is alleen vaak ‘kijken, niet kopen’. Ook zorgt het barre winterweer in Oost-Europa, met veel sneeuwval, voor logistieke problemen. Zodra die factor wegvalt zal de uienprijs een stimulans krijgen.

Prognose:

prijs stijgt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin