AkkerbouwMarktanalyse

Uienprijzen blijven nog overeind

De laatste inkopen voor het offerfeest Tabaski zijn per schip onderweg. Daarmee is in elk geval voor even een einde gekomen aan de extra uienvraag uit Afrika. Sinds deze week is er wel wat meer vraag vanuit Midden- en Zuid-Amerika op gang gekomen. Met de huidige noteringen van €9,50 tot €10,50 lijkt de animo tot aanbod iets gestegen. De baalprijs schommelt rond €13-13,50. Door het wegvallen van de extra volumes voor de Afrikaanse markten, is ook de vraag naar ‘drielingen’ en ‘middelmaat’ gezakt. Voor Midden- en Zuid-Amerika is ‘grof’ de meest gangbare maat. Over de uiteindelijke hectareopbrengsten van 2009 wordt volop gerept. Terwijl CBS een kleine daling van de nettoproductie raamt, houdt de sector nog steeds rekening met iets meer netto-kilo’s, als gevolg van minder tarra en een prima kwaliteit.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin