AkkerbouwMarktanalyse

uienprijs staat nog als een huis

De uienprijzen zijn hoog vergeleken met vorig jaar. Dat is in hoofdzaak te danken aan de matige beschikbaarheid. Verwerkers, sorteerders en handel moeten de boer op om voldoende aanvoer te realiseren. De werkvoorraad is krap. De telers hebben echter meer aandacht voor het rooien van de laatste percelen aardappelen. De uienoogst is nu zo goed als gedaan, met slechts een klein restant in en op het land. De kwaliteit daarvan staat of valt met de eventuele wateroverlast ter plekke. Wat gerooid kan worden vergt kritische beoordeling. Verdronken en verzuurd product kan de voorraad flink aantasten bij een te zuinig afgestelde drooginstallatie.
De export trekt aan, niet alleen naar Noord-Afrika. Ook Rusland is aan de markt. Levering moet echter nog via België lopen, rechtstreeks vanuit Nederland mag nog steeds niet.

Prognose: Prijsstijging

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin