AkkerbouwMarktanalyse

Uienprijs kreeg weer optater

Uienprijs kreeg weer optater

Aanhoudende stagnatie in de export van uien met bestemming Rusland zorgt voor een roerig einde van een uienseizoen dat zich kenmerkte door aarzelend begin met vervolgens florerende afzet.

Maar heeft de export Rusland als bestemming nodig? Uitgaande van een areaal van 19.500 ha en een opbrengst van 62,6 ton per ha zou de oogst 2009 ongeveer 1,22 miljoen ton bedragen. Volgens de Stichting Afzetbevordering Ui levert dat na aftrek van tarra, levering veldgewas en dergelijke, een voor export beschikbare hoeveelheid van ongeveer 930.000 ton op. Eind week 23 was er 880.000 ton verscheept. Er resteert dus 50.000 over voor de periode tot nieuwe uien beschikbaar zijn.

De beurs Goes noteert al geen prijzen meer omdat er in het zuidwesten geen vrije uien meer te krijgen zijn. De Nederlandse uien zullen dus wel opraken. De prijs is in twee weken echter gekelderd en paniek zorgt voor extra aanbod. Sorteerders willen vol doorwerken en bieden goedkoper aan in de hoop vraag te creëren. Verder bemoeilijkt het broeierige weer de opslag.

Prognose: prijsdruk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin