AkkerbouwMarktanalyse

Uienmarkt vast gestemd

De uienmarkt is op het oog rustig, met kleine prijsbewegingen rond een niveau dat stukken hoger ligt dan in de beide voorgaande jaren. In de loop van dit voorjaar is vooral de export naar Oost-Europa goed op gang gekomen, met in de hoofdrollen Rusland en in iets mindere mate Polen. In beide landen is het aanbod van eigen bodem minimaal, terwijl in vooral Rusland de vraag naar uien nog toeneemt.

Van de overige export is ruim de helft bestemd voor Noord- en Westafrikaanse landen. Senegal is weggevallen, een flinke aderlating. Mauretanië en Guinee nemen nog wel uien af, maar in bescheiden hoeveelheden. Per saldo valt de schade mee, dankzij compensatie met afzet elders. Ten opzichte van beide vorige seizoenen hebben de Nederlandse exporteurs om en nabij 100.000 ton meer afgeleverd. De uiensector heeft zich ondanks een tweetal moeilijke jaren goed weten te handhaven op de internationale markt, dankzij bovengemiddelde kwaliteit. Dat is met het oog op de substantiële export naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zeker nodig.

Een belemmering op de afname door de landen in Oost-Europa kan het relatief hoge prijsniveau zijn, maar aanbod uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika is nog steeds duurder. Afgaande op eerdere berichten in maart over de beschikbaarheid van vrij verhandelbare uien droogt dat aanbod nu op. Boeren met uien en speculanten wachten af. Het aanbod is niet overdadig. De vraag lijkt wat verflauwd, maar met het oog op prijsstijging ingeslagen voorraden raken onderhand opgesoupeerd.

Prognose Prijsstijging

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin