AkkerbouwMarktanalyse

Uienmarkt nu nog rustig

Vanaf volgende week krijgen de uiennoteringen Goes en Emmeloord meer gewicht. Dat komt doordat de bij de uiensector betrokken leden van Frugi Vent, het platform voor de groente- en fruithandel, prijsinformatie verstrekken over transacties. Deze aangesloten verwerkers, sorteerders, verpakkers en exporteurs zijn betrokken bij nagenoeg de gehele uienhandel, ze verwerken gezamenlijk namelijk ongeveer 800.000 ton per jaar.

Als het weer na het weekeinde alsnog verbetert zullen de uienprijzen €2 per 100 kg in prijs dalen, aangezien er meer aanbod vrijkomt. Zo niet, zullen de beursnoteringen voor klasse II 60 % grof kunnen uitkomen op €13 tot €15. Er is een brede vraag voor export. Dat geldt zowel de uitvoer naar de buurlanden binnen de EU, met name Engeland, als de bestemmingen in Noord-West Afrika die qua afname de kar trekken.

Op termijn komt Oost-Europa in beeld Vooral de Nederlandse uien van wat mindere dan de topkwaliteiten kunnen afgezet worden in Polen. Ook Rusland kan straks veel uien gebruiken.

Kwaliteit is dit natte seizoen een punt van extra aandacht. Dat blijkt ook uit de noteringen Middenmeer, die een grotere bandbreedte kregen. Er komen meer partijen van mindere kwaliteit op de markt. Dat gaat over enkele weken in binnenland en vooral buitenland ook resulteren in meer aanvoer van uien die niet bewaard kunnen worden.

Prognose: prijs stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin