AkkerbouwMarktanalyse

Uienmarkt komt op adem

De uiennoteringen op de telersbeurzen zijn vorige week nog wel gestegen, maar de markt is anders dan een paar weken terug. Goes noteert voor uien 30 % grof €19 tot €22, een stijging van €2. Uien 60 % grof noteren dezelfde range maar zijn gemiddeld minder gestegen. Met €22 per 100 kg voor directe levering lijkt voorlopig een plafond te zijn bereikt. De baalprijzen leveren een paar cent per kg in.
Handelaren werken voorraden weg. Op de export spelen de snel gestegen prijs evenals concurrentie in het Verre Oosten vanuit Nieuw-Zeeland de markt parten. Toch melden handelaren en exporteurs dat er wel vraag blijft. Wel moet voor Senegal voldoende alternatieve afzet worden gevonden. De uitvoer naar onder andere Rusland en Oost-Europese landen moet daarvoor nog verder toenemen.

prognose

prijzen minimaal stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin