AkkerbouwMarktanalyse

Uienmarkt kalmer, maar prijshoudend

Ten opzichte van vorig seizoen is de uienproductie wereldwijd flink teruggevallen. Alleen al in Europa is de achteruitgang dik 10 procent, uitgaande van bekende areaalcijfers en onvoorziene omstandigheden zoals ongunstig weer daargelaten. Het heeft al enig effect op de markt.

Voor Afrika geldt dat belangrijke kopers van Nederlandse uien, zoals Ivoorkust, Mauritanië en bovenal Senegal, eerder dan anders aan de markt zijn. Senegal is zelfs vier weken eerder dan de laatste jaren het geval was weer geopend voor uienimport. Als de uien erg veel duurder worden zal de vaart er wat uit raken voor de uitvoer naar die contreien, maar zover is het nog niet.

De export loopt vlot, maar zou gezien de grote sorteer- en verwerkingscapaciteit in Nederland nog moeten aantrekken. Toch zijn de telersprijzen op aardig niveau gezet voor deze fase in het seizoen. De boeren zijn dan ook wel bereid om te rooien en verkopen. Plantuien zijn doorgaans iets duurder dan de eerste zaaiuien, maar er zit nu weinig verschil meer in. De prijzen voor af land geleverde zaaiuien lopen in Zeeland van €10,00 tot (voor grove sortering) €12,50. Voor uien af land wordt door Emmeloord gemiddeld 10 euro genoteerd, met de hoogste prijzen voor directe geleverde uitgegroeide uien. Doordat er wat meer aanbod vrij komt is de uienhandel iets rustiger dan de vorige week, maar kan nog altijd bogen op het predicaat prijshoudend.

Prognose: prijshoudend.

Beheer
WP Admin