AkkerbouwMarktanalyse

Uienmarkt houdt zeer laag prijsniveau

De uiennoteringen af land zijn gezakt tot een bodemniveau. De nog beschikbare plantuien worden niet meer afzonderlijk genoteerd. Dat aanbod zal voor een groot deel geplaatst kunnen worden in de verwerkende industrie. De grootste problemen leveren de zaaiuien op. Iedere opbrengst is voor de teler die niet kan opslaan meegenomen. Het is niet eens overdadige aanvoer die de prijs drukt, er kan immers nauwelijks gerooid worden. De vraag laat het afweten. Voor de export zijn de uien momenteel alleen interessant als ze op langer transport gaan, naar bestemmingen in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika dan wel het verre oosten.
Het huidige prijsniveau verleidt telers om de uien gewoon nog niet binnen te halen. Het is echter sterk af te raden de uien gewoon te laten staan. Voor de kwaliteit is het stukken beter om ervoor te zorgen dat ze goed uit de grond zijn en op het zwad liggen. Er is anders risico op hergroei op de wortel, die de kiemrust doorkruist.

Prognose prijsdruk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin