AkkerbouwMarktanalyse

Uienhandel zoekt meer export

De uitblijvende extra vraag vanuit het buitenland speelt de uienprijs al enkele weken parten. De export wil nog niet echt vlotten. Sinds week 38 is de buitenlandse handel wekelijks gedaald. Werd in week 37 nog 19.811 ton uien geëxporteerd, de weken die volgden lieten steeds verder weglopende volumes zien. Van 17.948 ton (week 38) naar 15.119 ton (39) en 11.794 ton uiteindelijk in week 40. Ondanks deze terugloop, mede veroorzaakt door de vroeg in het jaar beëindigde Ramadan, ligt de hoeveelheid geëxporteerde uien op 189.000 ton. Dit is een absoluut record in de laatste zeven jaar. In vergelijking met vorig jaar zelfs een plus van een kleine 19.000 ton. Alleen het seizoen 2004/05 kwam met 185.600 ton nog enigszins in de buurt. De uienprijs, met €4,00 als onder- en €5,00 als bovengrens, is ook deze week vrijwel onveranderd gebleven. Het blijft wachten op die extra vraag. Dan pas zal er ongetwijfeld ook meer beweging in de uiennotering komen.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin