AkkerbouwMarktanalyse

Uienexport groter dan gedacht, maar nog onvoldoende

De enorme beschikbaarheid van uien oogst 2011 is in een ander daglicht komen te staan na correctie van exportgegevens door het Kwaliteits Controle Bureau. In tegenstelling tot de aangegeven terugval van de uitvoer ten opzichte van vorige seizoenen blijkt er zelfs toename te zijn. De mededeling dat er uiteindelijk een minder dwingend aanbod van uien resteert dan verondersteld, komt op een psychologisch belangrijk moment. De uienmarkt maakt vooral de laatste maand een lamgeslagen indruk, zeker prijstechnisch. Vrees om met bergen onverkoopbare voorraden te blijven zitten heeft ervoor gezorgd dat telers zijn gaan lozen. Het leed is ook na bijstelling avn de afzetcijfers niet geleden. Er is volgens de voorraadpeiling van het Bureau Uien Informatie medio november al een aanzienlijke hoeveelheid uien afgeleverd, zelfs veel meer (ca. 60.000 ton) dan vorig jaar. Niettemin is er ook meer in bewaring bij de boeren. Een schatting leert dat vanaf nu de wekelijkse export tot en met het einde van het seizoen ruim 20.000 ton per week zou moeten bedragen om de totale voorraad op te krijgen. Dat is ruim 1.000 ton meer dan in het voor de export recordseizoen 2009/’10 en 5.000 meer dan het vorige seizoen.
Van de voorraden is een deel al verkocht maar nog niet geleverd. Trek dit af van de voorraad en er resteert volgens het BUI een ten opzichte van vorig jaar ruim 200.000 ton grotere hoeveelheid vrij verhandelbare uien De huidige afzet is nog onvoldoende om de tonnen die Nederland teveel heeft te kunnen wegwerken.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin