AkkerbouwMarktanalyse

Uienafzet ontwikkelt zich goed

De uienprijzen blijven stabiel. Goes noteert voor zaaiuien af land 30 % grof een prijs van €11 tot €12 per 100 kg; voor 60 % grof bedraagt de notering €12 tot €13. Ook bij de andere telersbeurzen zijn de noteringen gelijk gebleven. De markt wordt als rustig omschreven.
De afgelopen weken speelde het weer de oogst parten. Daardoor zitten veel meer uien dan normaal rond deze tijd nog in de grond. Met de gunstige weersvooruitzichten is de verwachting dat de komende weken een flinke inhaalslag kan worden gemaakt.

De export van uien loopt goed door. Inmiddels is Rusland aan boord, dat het brede palet aan exportbestemmingen robuuster maakt. Dat heeft wel tot gevolg dat meer verschil in baalprijzen ontstaat. Afrika blijft ook goed in de markt. Wel klagen afnemers in Oost-Europa over de prijs. Over de hele linie hebben exporteurs geen signalen dat de totale export de komende tijd inzakt, integendeel. Met aanbod en afzet in evenwicht zal de prijs de komende weken nauwelijks veranderen. Als de af land-uien binnenkort weg zijn, kan de prijs enkele centen per kg bijtrekken. Of dat gebeurt hangt vooral af van de afzet

Prognose: stabiele prijzen

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin