AkkerbouwMarktanalyse

Uienaanbod steeds krapper

De vraag waarom het in de uienmarkt nu draait is of de voorradige uien voldoende zijn om in de behoefte te voorzien. De exporten van de oogst 2009 zijn veel groter geweest dan het vorige seizoen. Tot en met half april zijn er naar schatting 745.000 ton uien uitgevoerd, een plus ten opzichte van 2008/2009 van 85.000 ton. Uitgebreide inventarisatie van het Bureau Uieninformatie destijds wees uit dat er ruwweg 200.000 ton uien beschikbaar zouden zijn vanaf eind april tot afsluiting van het seizoen, waarvan nog niet de helft vrij verkoopbaar. Bij het exporttempo vorig jaar is dat te weinig, maar de prijzen lagen in 2009 veel lager. In de noteringen van de laatste maand kwam een dip als gevolg van te ver doorgeschoten prijzen, met daarna herstel. Er is invloed geweest van speculatie en van voorraadvorming uit vrees voor sterke prijsstijging.

Prognose: Prijsstijging

Beheer
WP Admin