AkkerbouwMarktanalyse

Termijnprijs aardappelen stabiel

12 sep 2011
De termijnmarkt handelde maandag tussen €8,50 en €8,80 met een slot van €8,60. Er was weinig nieuws uit de effectieve markt. De openstaande positie nam toe tot 4398 (+56). Het rooien van de hoofdoogst moet nog op gang komen aangezien veel percelen pas vorige week zijn doodgespoten. Dit weekend viel er weer veel neerslag uit een storing die zaterdag trok van zuidwest naar noordoost Nederland. Met regelmaat wordt er melding gemaakt van waterschade.

AkkerbouwMarktanalyse

Termijnprijs aardappelen stabiel

16 aug 2011
De termijnprijs bleef dinsdag hangen rond € 7,50. Vraag en aanbod liggen vrijwel in evenwicht. Vanuit de effectieve markt komen er geen nieuwe impulsen, het prijsniveau van de vroege aardappelen ligt extreem laag door gebrek aan voldoende opnamecapaciteit in de markt. De stemming voor de hoofdoogst wordt hierdoor negatief beínvloed. PCA/ Fiwap noteert woensdag i.v.m. met Maria Hemelvaart (vrije dag in België).

Beheer
WP Admin