AkkerbouwMarktanalyse

Termijnmarkt start in week voor Kerst flauw

De aardappeltermijnmarkt is de week voor Kerst flauw gestart. Na een lagere opening van €29,10 zakte de termijnprijs geleidelijk terug naar €28,40 om tegen het sluiten van de markt te herstellen naar €28,90 (-0,60).

Gebrek aan nieuw nieuws met de gebroken weken in het vooruitzicht waren voldoende aanleiding voor een zwakke marktstemming. De termijnmarkt testte daardoor de onderkant van de handelsrange op €28,50. In Rotterdam noteerde frites per 100 kilo €24,50-28,00 (-0,25) en export €25,00-29,00 (-0,50). Veel van het vaste nieuws lijkt in deze fase van het seizoen in het huidige prijsniveau te zijn verwerkt. Maar ook winstneming aan het einde van het kalenderjaar is een reden voor de kalme stemming op de termijnmarkt. De stemming in de effectieve markt is kalm prijshoudend doordat verschillende verwerkers in België en Nederland draaien op een lagere capaciteit of vanaf het komende weekend gesloten zijn. Handelsrange termijnmarkt: €28,50-31,00 euro. NEPG stelde maandagmiddag na de beurs de oogstverwachting voor de EU-5 twee procent naar beneden bij ten opzichte van eerdere prognose. Men verwacht een 16,5 procent lagere oogst van 22,365 miljoen ton. Daarmee ligt de oogst vijf procent onder het 5-jarige gemiddelde.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin