AkkerbouwMarktanalyse

Te weinig afzet uien ondanks bodemprijs

De uienmarkt heeft wat betreft de telersprijzen onderhand het dieptepunt bereikt. Ook de baalprijzen zijn zeer laag, rond de € 5,00 per 100 kilo. De oorzaak is in de voorgaande weken al geschetst: te groot aanbod als gevolg van een overvloedige oogst, niet alleen in Nederland. Sorteerders en verwerkers jagen nog steeds op orders om rendabel te kunnen draaien. De nationale sorteercapaciteit is vanwege uitbreidingen te groot, rond 30.000 ton uien per week. Er is daardoor aanbod in de baal à raison van vlot 23.000 ton per week, terwijl er momenteel voor export maar plaats is om ca. 18.000 ton af te zetten. Dat drukt de baalprijs beneden kostprijs, men koopt eigenlijk werk.
Het aanzienlijk gekelderde prijsniveau heeft de export langere tijd geen goed gedaan. Doordat de buitenlandse inkopers bleven afwachten wat de prijs uiteindelijk zou gaan doen, kochten ze te weinig. Ook hierdoor trad dumpgedrag op. Internationaal gezien kent Nederland echter geen concurrentie van betekenis bij deze prijzen. De afzet begint dan ook weer aan te trekken. Afrika, maar ook Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten vragen flink Nederlandse uien. Was enige tijd geleden de export van uien ten opzichte van vorig seizoen al bijna 100.000 ton achter op schema, dat was half oktober nog maar 25.000 ton. In de weken daarna kan het verder zijn verbeterd.
Voor de boer lijkt de in doorsnee uitstekende kwaliteit van de Nederlandse uien oogst 2011 een gunstige factor. De werkvoorraden beginnen te slinken, zodat hij weer inkopers op het erf krijgt. Het zijn in deze dagen niet zozeer bewaarproblemen die het opruimen van uien afdwingen, maar de wetenschap dat er dit seizoen voorzichtig geschat 400.000 ton uien teveel zijn geoogst. Het is nog vroeg in het seizoen, maar het spookbeeld van kosten moeten maken over een aantal maanden om de uien te laten afvoeren hangt boven de markt. De export moet een enorme impuls krijgen om tot structurele prijsverbetering te kunnen komen.

Prognose: prijsdruk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin