AkkerbouwMarktanalyse

Te rustig voor hogere aardappelprijzen

Het wil nog niet vlotten met de aardappelnoteringen. Het blijft te rustig om de noteringen een opwaartse duw te kunnen geven. De export is weliswaar redelijk goed, maar te gering voor een opleving van de prijzen. Oost- en Zuid-Europa nemen behoorlijke volumes af.
De vraag vanuit de Nederlandse verwerkende industrie is echter nihil. De Belgische fritesindustrie koopt wél wat partijen. Bij VTA komen de hogere noteringen dan ook vanuit het Zuidwesten. De bovenkant van de VTA-notering ligt op €9,25, de onderkant op €7,50. Het zijn met name partijen Markies en Agria die voor de hoogste noteringen naar de verwerkende industrie in België en Engeland gaan. De behoefte bij aardappeltelers om zaken te doen is niet al te groot. Toch neemt de druk door partijen met een afnemende bewaarbaarheid wat toe.

Beheer
WP Admin