AkkerbouwMarktanalyse

Te groot aanbod drukt prijs uien

Onveranderd blijft de stemming op de uienmarkt flauw. Bij alle drie de telersbeurzen kregen de noteringen weer een tik. De telersprijs wordt gedrukt door veel te groot aanbod. Boeren lozen, ook uit angst voor kwaliteitsverlies van nu nog goed ogende uien. Er lijken nog ruim voldoende vrije uien beschikbaar, maar vanwege de bekende kwaliteitsproblemen moet momenteel wel erg veel aandacht worden gegeven aan selectie. Voor de export spelen op de achtergrond de tegenvallende resultaten op de Russische markt, gevolg van logistieke problemen eerder dit jaar, toen ladingen veel te laat aankwamen op de bestemming. Er is het nodige verloren gegaan, bovendien is nu de prijs op de Russische markt zelf gedaald. Voor andere bestemming gaan er wel veel uien weg. De baalprijs blijft redelijk staan en doet €16 tot €18.
De tweedejaars plantuien ontwikkelen zich vooralsnog goed.

Prognose: prijsdaling

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin