AkkerbouwMarktanalyse

Tarweprijs verder gestegen

Op de wereldmarkt zijn vorige week aanvankelijk de noteringen voor tarwe gedaald, doordat speculanten hun winst namen. Daarna kwam de vaart er weer flink in. In de tarweregio’s van de VS is het bijzonder koud, waardoor de wintertarwe er niet beter op wordt. De situatie in Australië is uiterst zorgelijk als gevolg van uitzonderlijke neerslag en daaruit voortvloeiende wateroverlast. Dat zorgt voor logistieke problemen, maar heeft ook tot gevolg dat er veel minder maaltarwe uit Australië beschikbaar komt. Dit krijgt effect op de voertarweprijs, die daardoor minder kan stijgen dan de maaltarwe.
Ook de prijs van voergerst heeft ‘last’ van kwaliteitsproblemen. Er komt minder gewas als brouwgerstkwaliteit beschikbaar. Voor de gerstprijs speelt ook mee dat momenteel EU-interventievoorraden op de markt komen.

Prognose: Tarweprijs stijgt, gerstprijs gelijk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin