AkkerbouwMarktanalyse

Tarweprijs in de EU stabieler dan in VS

De beurs Rotterdam gaf maandag een kleine verlaging te zien van de prijs voor EU-tarwe. Er ging per ton 2 euro af, maar nog altijd staat het niveau ruim 50 euro boven dat van begin dit jaar.

EU-maïs hield het prijspeil à €275 per ton gewoon vast en EU-voergerst werd zelfs 2 euro duurder (€243). Op de termijnmarkten van Parijs en Chicago is voor maïs de tendens licht dalend, voor tarwe is de termijnprijs in Parijs vaster dan in Chicago. De VS heeft wat moeite om tarwe te slijten, als gevolg van de mate en het tempo waarin vanuit het Zwarte Zeegebied tarwe zijn weg vindt naar de inkopers in Noord-Afrika. Verder is de dollar ten opzichte van de euro veel duurder geworden dan een jaar geleden (ca. 10 eurocent), waardoor de EU concurrerender kan aanbieden. Tot dusver ligt de Amerikaanse tarwe-export ver onder het vijfjaarlijks gemiddelde.

De tarwe-oogst is in de EU vrijwel gedaan, met uitzondering van Groot-Brittannië. Daar is nog meer dan de helft van de tarwe niet binnen als gevolg van de problemen met regen. Naar verwachting zal er een hoger percentage van de Britse tarwe vermarkt moeten worden als voertarwe.

Het Franse marktbureau Agritel meldt dat de Russische regering vrijdag gaat beraadslagen met landbouwexperts over de voortgang van de graanoogst. Dat moet leiden tot gedetailleerdere prognoses van de uiteindelijke opbrengst en de volumes die geëxporteerd kunnen worden. De sector verwacht al langere tijd dat de Russische overheid gaat ingrijpen om via exportregulering de prijzen op de binnenlandse markt stabiel te houden. Exportheffingen lijken waarschijnlijker dan het paardenmiddel van een exportverbod, zoals eerder is ingesteld.

Prognose: tarweprijs stabiel tot stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin