AkkerbouwMarktanalyse

Tarwemarkt blijft flauw gestemd

Internationaal gezien bleven de tarwenoteringen aardig in de buurt van de voorgaande week, zij het dat er op de prijs veel invloed is van wisselende valutakoersen en de bijbehorende speculatieve handel. Daadwerkelijke handel was er in Nederland niet. Bij het huidige prijsniveau is er weinig aanleiding voorraad aan te bieden.
Volgens prognoses (basis: minder aanplant) zal de tarweoogst 2010 wat kleiner uitvallen dan de oogst 2009, maar de aanwezige ruime voorraden zullen dat voldoende compenseren. Niettemin kan er positieve invloed van uit gaan voor de tarweprijs op termijn. Het Verenigd Koninkrijk teelt op meer areaal voor volgend jaar, maar had in het afgelopen seizoen te maken met een tegenvallende oogst, die dan ook heeft geleid tot exportdaling.

Prognose: prijshoudend

Beheer
WP Admin