AkkerbouwMarktanalyse

Stijgende tarweprijs op termijn

Van de oude oogst tarwe is in eigen land niet veel meer voorradig. Telers zullen gezien de stijgende prijs nog even geen afscheid willen nemen.

De vooruitzichten op de langere termijn zijn voor de prijs eveneens gunstig. Op de wereldmarkt stijgen de tarwenoteringen in de Verenigde Staten, Canada en Australië nu door de slechte weersomstandigheden in Canada en uitstekende exportcijfers vanuit de Verenigde Staten. Door het slechte weer in Canada zal er slechts 82 % van het geplande tarweareaal worden ingezaaid. Het weer is er werkelijk bar en boos, een probleem dat in Oost-Europa, in het bijzonder in Hongarije, eerder dit voorjaar ook voor veel schade heeft gezorgd.

De noteringen in het Zwarte Zeegebied zijn voor voertarwe stabiel en iets lager voor maaltarwe. Brazilië heeft de invoerrechten voor Amerikaanse tarwe geschorst, waardoor de invoer van tarwe vanuit de VS mogelijk wordt. Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft de prognose voor de wereldtarweoogst positief bijgesteld waardoor de wereldvoorraad stabiel of iets hoger zal zijn. Autoriteiten in Argentinië verwachten een stijging van het tarweareaal met 42 % tot 4,4 miljoen hectare. Dit met de kanttekening dat het vorig jaar historisch laag was.

Prognose: Prijs stijgt, vooral op langere termijn

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin