AkkerbouwMarktanalyse

Stevige vraag naar uien, prijs vast

De lange uienrooitijd heeft de directe levering af land veel meer gespreid dan gebruikelijk. Voorraden bij verwerkers en exporteurs zijn daardoor gemiddeld kleiner dan andere jaren. Men moet letterlijk de boer op om voldoende aanbod te houden. De telersprijzen zijn verder opgelopen en voor grovere sortering is ook op hogere prijsniveaus gehandeld.

De vraag voor export, waarvoor dit seizoen per saldo minder beschikbaar is (naar schatting ruim 1200 ton per week), is voorlopig goed te noemen. Bestemmingen in (westelijk) Afrika trekken de kar. Op verre bestemmingen in Azië en Midden- en Zuid-Amerika wordt export bemoeilijkt vanwege lagere kwaliteit en doordat, ook weer als gevolg van de lastige rooiomstandigheden, moeilijker te voldoen is aan de scherpe grondeisen.

Veel gaat afhangen van de inspanningen om weer rechtstreeks naar Rusland te kunnen exporteren. Rusland blijkt nu al behoefte aan uien te hebben en heeft als gevolg van kleinere oogsten in alle productiegebieden minder mogelijkheden om uit te wijken.

Prognose: prijsstijging

Beheer
WP Admin