AkkerbouwMarktanalyse

Stevig herstel termijnprijs aardappelen

28 mrt 2011
Na een onveranderde opening droogde het aanbod op en kwam er meer koopbelangstelling voor de dag waardoor de termijnprijs een stevig herstel liet zien. De aprilnotering sloot een euro hoger op €21,00 en het junicontract deed hetzelfde en sloot op €23,00. Het aanbod uit verliesname is in het prijsniveau verwerkt. Nieuwe verkopers zijn terughoudend met het geven van aanbod door de onderwaardering van de termijnprijs. De beurs in Rotterdam noteerde vrijwel onveranderd met een prijshoudende stemming. Exporteurs melden nog steeds toenemende activiteiten. Uit de verwerkershoek is er nog altijd weinig koopbelangstelling, door de flauwe marktontwikkeling was de koopbelangstelling tot op heden zeer beperkt mede door het aanbod van slecht houdbare partijen. Technisch is de termijnprijs oversold, ofwel ver doorgezakt. Handelsrange april €20,00-22,50.

Beheer
WP Admin