AkkerbouwMarktanalyse

Stemmingmakers peenmarkt afgehaakt

Door het wegvallen van Frankrijk en Spanje is de stemming op de peenmarkt enigzins getemperd. Het zijn de vertrouwde afnemers, zoals België en Duitsland (veldgewas), Polen, Rusland en Griekenland (gewassen peen), die de handel in de benen houden. De vraag is er, maar is niet spectaculair. Waar winters weer normaal gesproken een garantie voor stijgende peenprijzen zijn, is dat nu niet zo. Voor fijner veldgewas ligt de maximumprijs op 15 cent per kilo; grovere peen doet 12 cent. Ook de prijs voor gewassen peen staat onder druk en varieert van 17 tot 20 cent. Voor verderop lijken de vooruitzichten iets beter. Door regen in Zuidwest-Spanje heeft de vroege peen daar een redelijke tik gekregen; dat biedt perspectief.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin