AkkerbouwMarktanalyse

Stemming termijnmarkt gevoelig voor kwaliteitsproblemen

14 okt 2011
Ondanks de zwakkere noteringen in België en Frankrijk bleef de termijnmarkt ook vrijdag prijshoudend. De notering van Belgapom (bintje)zakte naar € 2,50 (-0,25) en SNM Frankrijk naar € 2,70 (-0,30). De openstaande positie nam niet verder toe en staat op 5436 (-18) contracten. In het huidige prijsniveau is veel van flauwe stemming verwerkt. Het effectieve prijsniveau is zo laag dat de ruimte voor een verdere prijsdaling nauwelijks meer aanwezig is. Door de kwaliteitsproblemen is de verkoopbelangstelling deze week afgenomen en heeft de termijnprijs zich licht kunnen herstellen. Het rooien vordert gestaag waardoor het aanbod afland na deze week zeker zal afnemen. Handelsrange € 6,50 tot € 7,50.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin