AkkerbouwMarktanalyse

Stemming graanmarkt iets positiever

Op de meeste West-Europese markten was sprake van een stijging van de tarwe- en maisnoteringen. Dit ondanks berichten vanuit de VS en Canada over een hoge tarweoogst. Anderzijds valt de maisoogst in de VS lager uit dan verwacht. In Europa zijn de lage waterstanden in de rivieren mede prijsbepalend. De extra transportkosten voor vervoer over water heeft ook hier een licht positief effect op de noteringen. Op de binnenlandse beurzen profiteerden de noteringen met plussen variërend van €0,50 (Groningen) tot €2,00 (Middenmeer). Ook de handelsprijzen stegen licht. Voor levering per schip in november-december doet tarwe €125 en gerst €104. Voor januari-juni respectievelijk €130 en €116. De vraag is matig en het aanbod minimaal. Voor begin 2010 wordt mondjesmaat tegen een prijs van €127 gekocht.

Prognose

Stabiel tot licht stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin