AkkerbouwMarktanalyse

Stemming blijft vast op de termijnmarkt

Donderdag was een vaste handelsdag op de termijnmarkt, waar de termijnprijs nogmaals een nieuwe hoogste stand bereikte met een dagomzet van 487 contracten.

De top lag donderdagmiddag op €25,80 en het dieptepunt was €24,90. De stemming wordt gevoed door een goed prijshoudende stemming in de effectieve markt. Al in een vroeg stadium begint de aardappelexport op gang te komen, er werden deze week orders opgeschreven vanuit Nederland en België voor bestemming Algerije. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen is er weinig aanbodsdruk in de afland periode. In de markt werd er ook vandaag nog weer gediscussieerd over de juistheid van de Belgische areaalcijfers. Verschillende binnenlandse aardappelorganisaties in België houden voorlopig vast aan hun eigen becijferingen. Zowel kopers als verkopers breidden posities uit waardoor de openstaande positie steeg naar 5.448 (+55) contracten. Handelsrange: €24,00 tot €27,00.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin