AlgemeenMarktanalyse

Stabiele markt voor melkquotum, vraag groeit licht

De quotumhandel is kalm, bij ongewijzigd prijspeil voor koopmelk à €?17,70 tot €?17,75 per kilo vet.

Er is meer belangstelling gekomen, doordat de ruwvoerpositie langzaamaan is verbeterd. Melkveehouders die toch al zoekende waren pakken nu door en kopen. De gemiddelde transactiegrootte ligt op 50.000 kilo.

Aan de andere kant is de melkaanvoer nog niet overdadig, wat de kooplust weer iets tempert. Leasemelk blijft goed gevraagd. Het iets toegenomen aanbod is vlot plaatsbaar, zij het tot een prijs van € 4,80 per kilo vet. Zo vroeg in het seizoen gaan huurders niet hoger.

Prognose: stabiele prijs.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin