RundveeMarktanalyse

Stabiele markt na korte opleving

Er gloort duidelijk weer licht aan de horizon voor wat betreft de zuivelmarkt.

De meeste prijzen zijn in de afgelopen weken gestegen. Wel blijft de kaashandel wat achter.

Na de opleving van de markt vorige week lijkt de handel nu weer wat te stabiliseren. De vrij lage koers van de euro ten opzichte van de dollar, en een wat krapper melkaanbod dan verwacht, zorgde in de afgelopen weken voor reuring op de markt. Nadat een aantal partijen tot koop besloot over te gaan meldden zich meer gegadigden. Vanwege de prijsstijging besloten meer partijen zich in te dekken voor het komende kwartaal of halfjaar. Na deze opleving is er nu weer wat rust in de markt, maar de verwachting is niet dat de prijzen weer snel gaan dalen. Vooral de laatste Fonterra-tender gaf een duidelijk signaal dat we de bodem hebben gehad. De gemiddelde prijzen stegen met 13,5 procent. De forse stijging van de prijzen voor magermelkpoeder (plus 21 procent) kwam als verrassing. De vraag in Azië is duidelijk toegenomen.

De vraag naar melk op de spotmarkt is wat toegenomen. De melkproductie is wat afgenomen en ook de gehaltes liggen wat lager dan verwacht. Ondanks het feit dat er in absolute zin nog veel melk op de markt is, zorgt dit toch voor oplopende prijzen. Prijzen liggen nu rond de 27,5 cent per kilo af boerderij. De tijd van 22 of 23 cent per kilo lijkt voorlopig voorbij en de verwachting is dat de prijs op de spotmarkt komende weken nog wat gaat doorstijgen. Vooral als de weersomstandigheden zich wat beteren kan de vraag snel toenemen. De roomprijzen zijn al een aantal weken redelijk stabiel en liggen rond 315 euro per 100 kilo af fabriek. Voor veel kopers lijken deze prijzen nog te hoog.

De kaasmarkt lijkt nog niet te kunnen profiteren van de wat gunstigere omstandigheden. Vorige week noteerde foliekaas op de spotmarkt €2,60 per kilo.

Prognose: stabiel/lichte stijging.

Beheer
WP Admin