AkkerbouwMarktanalyse

Slotprijs termijnmarkt vrijdag erg laag

16 sep 2011
De termijnmarkt was de hele vorige week flauw gestemd en sloot vrijdag met € 7,40 op het laagste punt van dit seizoen. De prijshoudende stemming is met het mooie weer verdwenen. De openstaande positie staat op het hoogste niveau van dit seizoen met 4.704(+91) contracten. Er is de laatste dagen een start gemaakt met het rooien, met name in de polders verlopen de werkzaamheden vlot. De opbrengsten en kwaliteit lijken goed zoals verwacht. Effectief is er weinig nieuws te melden, noteringen van Belgapom (€5,00) en SNM (€ 4,80) bleven onveranderd. De export t/m augustus bedroeg 90.500 ton (v.j.117.067 ton). De import bedroeg 158.088 ton (v.j 156.026 ton).

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin