AkkerbouwMarktanalyse

Slechts kleine prijsbewegingen in graan

Door Jack Kwakman

De vaste graanmarkt van het lopende seizoen heeft vooral in juli de tarweprijzen doen pieken. Daarna is de groothandelsprijs voor EU-tarwe wat aan het schommelen geweest, maar na de eerste dip begin augustus bleef dit binnen een vrij kleine marge. De Nederlandse telersprijzen houden ruwweg hetzelfde niveau, met een lichte maar onmiskenbare trend tot stijging. Voor gerst is het beeld iets gematigder, maar is de stemming zeker prijshoudend.

Op de termijnmarkten waren er deze week minimale prijsbewegingen in Parijs en Chicago, met een iets vastere stemming voor de contracten met betrekking op de periode vanaf maart volgend jaar. Ook voor maïs zijn de dagelijkse prijswijzigingen op de termijnmarkten relatief klein, met in Parijs de trend licht neerwaarts en in Chicago juist prijsstijginkjes voor de lange termijn.

In de VS is de maismarkt dan ook danig opgejaagd door de rampzalige gevolgen van de droogte voor de oogst. Betere opbrengsten in Brazilië en Argentinië leiden over een tijd wel tot meer aanvoer, maar kunnen ook in de VS het prijspeil niet drukken.

Maandag gaf de Russische overheid weer met klem aan dat er geen exportbelemmeringen komen op graan, ook al zou het voor export beschikbare surplus opraken. Dat meldt de Moscow Times. Er is op de graanmarkt een pokerspel gaande rond de tarwe vanuit het Zwarte Zeegebied. Rusland liep in 2010 een deuk op in de reputatie als betrouwbare graanleverancier, vanwege een abrupt ingesteld exportverbod. Mogelijk wil men nu de handel eerst laten betijen. Het voor export beschikbare graan raakt snel op. In Rusland en Oekraïne houden graanaanbieders al graan vast in de hoop op betere prijzen in eigen land, ze zien tekorten opdoemen.

Prognose: prijshoudend

Beheer
WP Admin