AlgemeenMarktanalyse

Slappe maar gestage handel in peen

Net als in andere akkerbouwproducten is de handel in peen matig. Percelen bewaarpeen staan er over het algemeen goed bij.

Regen heeft het moeizame vooruitzicht in het droge voorjaar weggevaagd. Een goede opbrengst is nu de verwachting. Dat geldt ook voor andere landen. Dit alles maakt de handel wat slapjes, al gaat deze gestaag verder.

De telersprijs is zo’n 7 euro per 100 kilo, de baalprijs voor gewassen product zit rond de 13 euro op Rusland, Roemenië en Engeland. Voor een scherpe prijs gaat de handel door.

Prognose: stabiel prijsniveau.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin