AlgemeenMarktanalyse

Slachtkoeienprijs in de plus

Carnaval is voorbij en dat betekent dat slachterijen weer op volle toeren draaien. De vraag naar runderen neemt toe, slachterijen hebben de behoefte om de slachthaken aan te vullen.

Het aanbod groeit ook, maar in mindere mate. Veehouders ruimen weinig koeien op. Boeren met overproductie hebben al vee uitgestoten. Bovendien is de melkprijs het afgelopen jaar behoorlijk gestegen en dat maakt het aantrekkelijker om vee langer aan te houden.

Het gevolg hiervan is dat de prijzen licht stijgen. Dat geldt echter vooral voor de lagere kwaliteiten. De duurdere koeien en ook de luxe stieren zijn al een tijdje vrij prijzig. De vraag naar deze categorieën stagneert.

De komende weken kunnen worstkoeien nog wat verder in prijs stijgen. Maar die prijsstijging wordt alleen veroorzaakt door het kleine aanbod.

prognose:

alleen worstkoeien duurder

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin