AlgemeenMarktanalyse

Slachtkoe weer in de min

De slachtkoeienprijzen staan weer sterk onder druk. De vraag blijft matig, terwijl het aanbod weer wat ruimer wordt.

Veel melkveehouders kiezen er toch voor om slachtvee op te ruimen. Dit betekent dat er ook de komende weken druk op de prijs blijft. Al zal de prijsdaling ook niet heel fors zijn.

Slachtstieren noteren ongewijzigd. Er is wel iets onbalans in vraag en aanbod, maar dit vertaalt zich niet in een prijsdaling. Deze markt is stabiel.

prognose:

slachtkoeien iets lager, slachtstieren gelijk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin