AlgemeenMarktanalyse

Slachtkoe kortstondig duurder

De slachtkoeienmarkt is relatief rustig, waarbij de vraag iets groter is dan het aanbod. Dat zorgt voor een lichte prijsstijging (al houdt NBHV de prijzen wél gelijk, zie grafiek red.). De oorzaak ligt voor een deel bij de slachterijen, die voor het eerst na de vakantie weer volledig draaien. De betere ruwvoerpositie op melkveebedrijven zorgt er daarnaast voor dat boeren minder slachtkoeien opruimen. Dit kleinere aanbod werkt ook een hogere prijs in de hand.

Toch is dit geen structurele tendens. De verkoop van het voorvlees loopt moeizaam en dat gaat de vraag enigszins drukken. Daarbij komt dat de slachtveeprijzen al maandenlang op een zeer hoog niveau zitten. Daar zit niet veel rek meer in. Het gevolg is dat het prijsplafond bereikt lijkt.

Intussen is de slachtstierenmarkt stabiel. Vraag en aanbod zijn in balans in deze kleine markt. Dat verandert voorlopig ook niet.

prognose:

stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin