AlgemeenMarktanalyse

Sentiment op zuivelmarkt maakt omslag

De onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten plus een afzwakkende dollar doen het sentiment op de zuivelmarkt de laatste twee weken behoorlijk omslaan. Dat heeft flinke gevolgen voor de noteringen.

De Europese poederprijzen maken nu bijna even grote stappen naar omlaag als ze begin februari nog naar omhoog maakten.

Opeens lijkt de afzetmarkt vol: Algerije kocht bij de laatste tender minder dan verwacht, naar Libië gaat niets meer. Er komen zelfs al verkochte poeders terug op de markt. Rusland vraagt ook weinig, evenals West-Afrika. De dollarkoers zakt weg. Ook worden grote poederproducenten geconfronteerd met eigen productie die ze vorig najaar bij een mindere markt op grote schaal hadden verkocht. Nu komen ze dat product weer tegen.

Voor veehouders en industrie valt te hopen dat de stagnatie tijdelijk is. De voortekenen zijn echter niet bijzonder hoopgevend. Het Europese productieseizoen komt er aan. Er komt dus eerder meer dan minder zuivel op de markt, terwijl de politiek en de dollarkoers nog wel even voor onrust lijken te kunnen blijven zorgen.

De stijging van de kaasprijs is voorlopig tot stilstand te komen, wat ook al niet was waar de zuivel op had gehoopt.

Het enige product dat goed geprijsd blijft, is melkvet. De boternotering is vrij stabiel rond de 4.100/4.200 euro per ton, room noteert bijna 5.000 euro. De kans bestaat zelfs dat het vet nog duurder wordt. Dat heeft diverse oorzaken. Er gaat de laatste tijd weer meer vet in voeding, met name voor niet-West-Europese markten, de kaasproductie (waar veel vet in gaat) is hoog en voor het clochard-programma van dit jaar moet boter uit de markt worden gehaald. Voorraden zijn er niet meer.

De spotmarkt voor boerderijmelk staat licht onder druk.

Prognose: dalende prijzen

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin