AkkerbouwMarktanalyse

Seizoen met hoge opbrengsten voor Bintje

De aardappelmarkten kenmerken zich door krapper aanbod dan vorig jaar. Bintje, vrij verhandelbaar, scoort extra, dankzij multi-inzetbaarheid.

Vanwege de trage oogst van de laatste aardappelpercelen, waarop het rooien uiterst moeizaam ging, is de uitslag van de voorraadpeiling die Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) in november heeft gehouden nog niet binnen. Daarmee is VTA bijna een week later dan gebruikelijk. Begin deze week was namelijk niet duidelijk wat de telers in Walcheren, Noord-Beveland en westelijk Zeeuwsch Vlaanderen nog van het land hebben kunnen halen en of dat allemaal ook goed verhandelbaar is.

Dat telers er zoveel moeite voor over hebben gehad om ook de laatste aardappelen te kunnen inschuren en dat VTA ook de laatste volumes wil laten meewegen, heeft alles te maken met het huidige zeldzaam hoge prijspeil. De hamvraag omtrent de peiling is daarom eigenlijk vooral hoeveel aan vrije aardappelen nog in handen van de telers is. Omdat er dit jaar minder tonnen per hectare komen, is het restant na de contractleveringen sterker prijsbepalend dan anders. Uit de metingen die Bureau Aardappel Informatie heeft gedaan, blijkt dat dit sterk achterblijft bij vorige jaren. Ten opzichte van 2011 is 600.000 ton minder vrij beschikbaar, ten opzichte van 2010 en 2009 respectievelijk 400.000 en 300.000 ton.

Het is niet voor niets dat dit seizoen de Bintjes prijstechnisch zo goed scoren. Juist in een periode met krap aanbod speelt het aspect dat Bintjes vrij verhandelbaar zijn sterk mee. Belgische verwerkers, die verhoudingsgewijs veel Bintje kopen, roeren zich stevig op de markt. De Belgische aardappelnoteringen spreken boekdelen, maar ook de Nederlandse Bintje-prijzen zijn hoog. Zelfs in de markt voor tafelaardappelen valt het op dat de Bintjes dit seizoen erg goed meekomen, anders dan vorig jaar, toen de beurs Middenmeer ze niet eens noteerde. Hier blijken de allround-eigenschappen van deze aardappel, die immers vanaf de maat 35 millimeter geschikt is voor zowel huishoudelijk gebruik als industriële verwerking. De fritesmarkt kan in feite bijtanken uit een reservebron, mede doordat de groeiomstandigheden voor veel fritesaardappelrassen niet optimaal is geweest, met relatief veel regenachtige en donkere dagen. Voor dit dubbeldoel-type was het juist een prima periode.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin