RundveeMarktanalyse

Schmallenberg en boter drukken markt

De vorst van de afgelopen tijd heeft melkveehouders niet gestimuleerd minder te gaan melken. Door het koude weer is de productie per koe gedaald, maar bij de huidige melkprijzen wil iedereen toch leveren wat die kan.

Sommige zuivelfabrikanten hebben het gevoel dat de uitbetaalde melkprijzen op een te hoog niveau liggen. Te hoog in ieder geval om vanuit de markt te rechtvaardigen. Toch worden de prijzen nog niet verder verlaagd.Om de markt te beoordelen, geven volgens velen ook de noteringen van het Productschap Zuivel op dit moment niet het juiste beeld. De cijfers geven met enige vertraging door wat de markt doet en reflecteren soms ook meer een wens dan de realiteit.

Dit valt het meest in het oog bij de boternotering. Het PZ geeft een notering op van € 3.310 per ton, terwijl de markt momenteel zo’n € 3.200 doet. Daarbij is er nog niet direct zicht op verbetering van de markt.Bij de melkpoeders staan zowel de prijzen als de vraag onder druk. Met name van Nederlands (en Belgisch en Duits) poeder. Bedrijven merken dat buitenlandse afnemers zorgen hebben over het Schmallenberg-virus bij melkvee. Daardoor worden poeder-orders uitgesteld of zelfs geannuleerd.Ook daardoor wordt de laatste weken maximaal kaas geproduceerd. De vraag naar kaas loopt goed door. Zowel vanuit de EU zelf als vanuit exportmarkten. Rusland lijkt daarbij een redelijk zekere markt. Het land heeft een geschil met Oekraïne en heeft daarom de grenzen gesloten voor met name Oekraïense analoogkaas. Dat schept kansen voor de EU.Prognose: blijvende prijsdruk

Beheer
WP Admin