AlgemeenMarktanalyse

Schapenprijzen voorlopig op een relatief hoog niveau

De handel in schapen is goed verlopen op de veemarkt in Leeuwarden.

De ooinotering is met 2 euro verhoogd terwijl de rammen en slachtschapen maar liefst 3 euro hoger noteerden.

Het lijkt erop dat het aanbod overhouders beperkt is, waardoor de prijzen verder toenemen. Voorlopig lijkt dit nog wel even zo te blijven. Het aantal aangeboden zuiglammeren lag met zo’n 125 stuks nog niet erg hoog op de veemarkt in Leeuwarden. Naar verwachting duurt het nog een aantal weken voordat de zuiglammeren de rol van de overhouders gaan overnemen.

Leeuwarden is inmiddels gestart met het noteren van zuiglammeren. Een luxe zuiglam noteert, gelijk met vorig jaar, maximaal 105 euro.

Prognose: stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin