RundveeMarktanalyse

Schapenboer vaart wel bij klein aanbod

De schapenprijzen stijgen maar door. Oorzaak is een wereldwijde krimp van de schapenstapel. De vraag is zo groot dat er her en der zelfs schapen gestolen worden

De schapen- en lammerprijs is dit jaar enorm gestegen. Prijsverschillen van 20 euro met vorig jaar zijn geen uitzondering.

Dit is het gevolg van een wereldwijde krimp in de schapenstapel. Het aanbod aan Nederlandse schapen is zelfs zo ver gedaald dat handelaren moeite hebben om in de Nederlandse en Belgische vraag te voorzien. Veel handelaren zijn dan ook gedwongen om schapen vanuit Engeland en Duitsland aan te kopen. De export van schapen naar Frankrijk heeft het helemaal moeilijk, er is gewoonweg onvoldoende aanbod om ook in die vraag te kunnen voorzien.

Als gevolg van de hoge schapenprijzen zijn in de afgelopen maanden ook diverse schapen gestolen. Vorige week werden er nog dertig lammeren uit een weiland in Lopik gestolen.

Dit zuiglammerseizoen stond in het teken van hoge prijzen en een zeer krap aanbod. In het begin van het seizoen was het weer te slecht en bleef de kwaliteit en de groei te ver achter, waardoor de aanvoer maar mondjesmaat op gang kwam. Dit probleem is het hele zuiglammerseizoen blijven achtervolgen en  tot op de dag van vandaag blijft de kwaliteit wat achter bij voorgaande jaren. Normaliter is het zuiglammerseizoen eind juli voorbij en worden de ooi- en ramlammeren weer gescheiden genoteerd. Dit jaar is dat wel anders door het krappe aanbod. Handelaren kopen de lammeren nog per koppel omdat ze al blij zijn dat ze lammeren kunnen kopen, laat staan selecteren.

Oorzaak van het grote tekort is de jarenlange afname van het aantal Nederlandse schapenhouders. Veelal jonge melkveehouders besluiten de schapen de deur uit te doen en zich volop op het melkvee te richten. Schapen brengen op het gebied van I&R en mest de nodige administratie met zich mee. Hierdoor houden veel melkveehouders liever een paar extra melkkoeien dan een koppel schapen.

Met de huidige prijzen is het houden van schapen best interessant en kan het een leuke toevoeging op de winst van een andere bedrijfstak zijn. Voor de schapenhandelaren zijn de hoge prijzen juist een blok aan het been. De klanten van de handelaren hebben moeite om de hoge prijzen te betalen, waardoor de marges voor de handelaren kleiner worden.

Het krappe aanbod zal zo een, twee, drie nog niet oplossen en de prijzen kunnen nog wat gaan stijgen.

Prognose: vaste prijzen.

Beheer
WP Admin