AlgemeenMarktanalyse

Schapen nog steeds voor goede prijzen verkocht

De handel in schapen loopt nog steeds goed. De prijzen zijn relatief hoog.

Langzaamaan komen er steeds meer zuiglammeren op de markt, maar het zal nog een aantal weken duren voordat er sprake is van een volledige omslag.

Het weer van de afgelopen weken is gunstig geweest voor de schapen. Van de droogte hebben de lammeren tot nu toe weinig last. Het aanbod overhouders begint langzaamaan af te nemen. De verwachting is dat de prijzen daardoor op niveau blijven, of licht dalen. Een stijging van de prijzen lijkt niet reëel. De vleesmarkt is rustig. In Leeuwarden werden de noteringen voor ooien afgelopen dinsdag met 2 euro verlaagd naar maximaal 113 euro.

Prognose: stabiel/lichte daling

Beheer
WP Admin