RundveeMarktanalyse

Schaars aanbod slachtschapen stuwt prijs

Slachtschapen blijven schaars en werden dan ook op de veemarkt in Leeuwarden vlot verkocht. De prijs voor deze dieren steeg met 3 euro per stuk. Handelaren verwachten dat het aanbod slachtschapen voorlopig krap blijft.

Het totale aanbod aan schapen en lammeren in Leeuwarden is weer iets gestegen naar ruim 1.300. De aanvoer bestond vooral uit overblijvers.

De aanvoer van zuiglammeren is iets opgelopen, maar is nog niet voldoende om aan alle vraag te voldoen. Toch daalde de prijs van de zuigers met 2 euro. Dit is te verklaren door de forse prijzen aan het begin van het seizoen. Daarnaast is het aanbod van overblijvers groot genoeg om de vraag op te vangen.

De prijs van de overgebleven ramlammeren is stabiel gebleven. Overgebleven ooilammeren daalden daarentegen fors in prijs; min 5 euro. Deze ooien worden doorgaans geëxporteerd naar Duitsland. Omdat daar het binnenlandse aanbod van zuiglammeren wat oploopt, neemt de vraag naar de Nederlandse ooi af.

Prognose: slachtschapen duurder

Beheer
WP Admin