AkkerbouwMarktanalyse

Rustige uienmarkt onder druk – Boerderij.nl

De uienprijzen laten over de hele linie een lichte daling zien. De telersprijzen in Dronten gingen met 50 cent naar beneden voor de sortering 60 % grof en met 25 cent bij 30 % grof. In Goes liggen de noteringen maximaal op €6,25, wat gemiddeld ook 25 cent minder is dan de week ervoor.
De uienmarkt heeft last van de gebroken weken. Een aantal markten, zoals uit het Oosten van Europa, is daardoor afwezig. Daarbij komt dat de vraag van de Zuid-Europese landen de komende tijd afneemt, doordat de eigen verse productie op gang gaat komen. Rusland neemt nog redelijk goed uien af, maar is kritisch over de prijs en de kwaliteit.
De verwachting is dat de druk op de uienmarkt de komende tijd verder toeneemt. Er ligt nog een behoorlijke voorraad in de schuren, terwijl de vraag uit een aantal regio’s wegvalt.

Prognose:

Prijzen stabiel tot licht dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin