AkkerbouwMarktanalyse

Rustige stemming in peenhandel

De peenprijzen zijn onveranderd op veel hoger niveau dan vorig jaar, maar moesten de vorige week iets inleveren. Dat betrof vooral de minder grove sortering, de B-peen en schalenpeen. C/D-peen werd door de telersbeurs Middenmeer zelfs iets hoger genoteerd. De vraag van de Oosteuropese en vooral de Russische markt is, afgaande op de exportcijfers van het productschap tuinbouw, dit seizoen groter dan eind 2008, begin 2009. op de Russische markt komt gaandeweg aanbod uit Israël concurreren.
Uitvoer naar Duitsland loopt goed, als gevolg van minder beschikbare eigen productie. De moeizame rooiperiode ook in andere teeltgebieden hebben het aanbod ten opzichte van vorig jaar verkleind.
Een opvalllende vraag naar voerpeen momenteel. Het aanbod is krap als gevolg van geringe verwerking.

Prognose: stabiele prijzen

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin