AlgemeenMarktanalyse

Rustige, stabiele markt vraagt vooral grove peen

De peenhandel verloopt vlotter wat betreft grovere sortering.

Er is beduidend toegenomen vraag uit Oost-Europa. Tot nog toe is de verkoop gestaag gegaan op nagenoeg ongewijzigd prijsniveau. Of volgende week de noteringen kunnen stijgen hangt af van de nog beschikbare oude peen van acceptabele kwaliteit. Dat lijkt weinig problemen op te leveren, al zijn er nog steeds slechte partijen die weg moeten.

De afzet van B-peen loopt rustiger. Duitsland gaat nu over op nieuwe peen uit Spanje. Het rooien heeft daar vanwege regen vertraging gehad, maar komt nu op gang. Daardoor kan de afzet van Nederlandse B-peen moeizamer gaan. Vroege peen uit Limburg komt vanwege het vroege voorjaar iets eerder beschikbaar dan verwacht.

Prognose stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin