AlgemeenMarktanalyse

Rustige quotumhandel met vaste koop- en leaseprijzen

De prijs voor koopmelk is in de afgelopen week weer op hetzelfde peil van €?17,70 per 100 kilo vet gebleven.

De gemiddelde transactiegrootte lijkt wat te zijn verkleind, naar ongeveer 30.000 kilo. Dat is niet echt klein, maar in dit seizoen en zeker de twee maanden voor de echte start op 1 april is er per transactie meer verkocht. De vraag naar melkquotum is er wel degelijk, ook naar grotere partijen, maar zeker niet voor elke prijs. Er is een handelsmarge met een breedte van hooguit 10 cent.

Voor lease geldt onverminderd een grotere vraag dan het aanbod. Melkveehouders met beschikbare leasemelk wachten op hogere prijzen, voor huurders blijft echter € 4,80 per kilo vet de bovengrens. De melkaanvoer is vanaf april tot nog toe gelijk opgelopen met die van vorig seizoen, zij het met een lager vetpercentage. Er komt nu wel flink schot in.

Prognose prijs gelijk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin