RundveeMarktanalyse

Rustige nuka-handel met lagere prijzen

Van een levendige kalverhandel was gisteren niet echt sprake op de veemarkt in Purmerend. Het aanbod nuchtere kalveren (nuka’s) was vrijwel gelijk aan dat van vorige week, maar de vraag was zwak.

De dieren gingen traag van de hand en brachten over de gehele linie zo’n 5 euro per stuk minder op. Dat er druk op de prijzen van kalveren komt te staan, is niet verwonderlijk. In deze tijd van het jaar stijgt het aanbod van kalveren, zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland.

De meest recente cijfers van het Productschap Vee en Vlees laten een behoorlijk toename van de import van kalveren zien, eigenlijk vanuit alle bestemmingen.

Heel hoge prijzen willen de integraties echter niet meer voor de kalveren betalen. De afzetprijzen voor met name het blanke kalfsvlees staan onder druk, vooral in Zuid-Europa. De prijzen voor de rosédieren blijven redelijk stabiel, maar stijgen ook niet meer.

Wel een gelukje is dat de kalvermelk langzamerhand iets minder duur wordt. Dat komt door de dalende grondstofprijzen op de zuivelmarkt. Dit verzacht de pijn voor de integraties een beetje, maar de marge blijft minimaal voor hen.

Prognose: licht dalende prijzen.

Beheer
WP Admin